Bezpieczeństwo współpracy z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest niewątpliwie gwarancja bezpieczeństwa prowadzenia spraw firmy. Co jest jej przejawem?

Bezpieczeństwo współpracy z biurem rachunkowym 

Powierzenie prowadzenia księgowości firmy biuru rachunkowemu to rozwiązanie, które niesie ze sobą wiele korzyści. Jest to niewątpliwie duża oszczędność czasu i pieniędzy, ale też gwarancja bezpieczeństwa. Jak je rozumieć? Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu osób – nie zaś tylko jednej księgowej – z całą pewnością minimalizuje ryzyko błędów lub niedopatrzeń. Nie sposób nie zwrócić ponadto uwagi na fakt, że gwarancją bezpieczeństwa prowadzenia powierzonych spraw jest też systematyczne podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy wielu specjalistów, tworzących biuro rachunkowe.

Nowoczesne biura rachunkowe opierają swój kontakt z klientem na specjalnie dedykowanych programach i platformach. Umożliwiają one nie tylko łatwą i szybką wymianę dokumentów on-line, ale też stały wgląd w podejmowane przez księgową działania, czy przygotowane raporty. Pozwala to na bieżące kontrolowanie przychodów, dochodów lub strat, a także kosztów prowadzenia działalności. 

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, do których zaliczają się biura rachunkowe, objęte są odpowiedzialnością cywilną na szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Kwota gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 10000 euro. Warto jednak zaznaczyć, że  niektóre biura rachunkowe decydują się na rozszerzenie ochrony poprzez zawarcie ubezpieczenia dodatkowego. 

Ubezpieczenie OC to niewątpliwie gwarancja bezpieczeństwa współpracy z biurem rachunkowym. Pomyłki i niedopatrzenia wpisane są w ryzyko prowadzenia każdej działalności. Decydując się na powierzenie księgowości biuru, które posiada ubezpieczenie OC, przedsiębiorca może liczyć jednak na szybsze i znacznie łatwiejsze odzyskanie należnych środków w razie zaistnienia błędów.  

Warto także podkreślić, że posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe, a księgowa prowadząca biuro rachunkowe mimo jego braku naraża się na karę grzywny. Przede wszystkim jednak świadczy to jednak o jej braku skrupulatności, profesjonalizmu lub celowym omijaniu przepisów.

Jak sprawdzić czy księgowa posiada ubezpieczenie OC? Większość biur rachunkowych taką informację zamieszcza na swoich stronach internetowych np. 5-plus.com.pl.

Certyfikat 

Gwarancją bezpieczeństwa prowadzenia księgowości firmy jest niewątpliwie wiedza księgowej. Powinna być ona poparta kierunkowym wykształceniem, certyfikatami lub dyplomami ukończenia stosownych kursów. Do niedawna takim dokumentem był także Certyfikat Księgowego. Certyfikat wydawany był przez Ministra Finansów. Musiała posiadać go każda księgowa prowadząca biuro rachunkowe lub jej pracownik bez względu na formę prowadzenia działalności. Mimo że od 2014 roku certyfikaty nie są już wydawane, osoby które go otrzymały nadal mogą się nim posługiwać. Jak pokazuje praktyka – robią to bardzo chętnie, udostępniając taką informację m.in. na swoich stronach internetowych.

Dlaczego warto sprawdzić czy biuro rachunkowe, z którym przedsiębiorca rozpoczyna współpracę posiada Certyfikat Księgowy? Mając na uwadze fakt, że działalność gospodarczą może prowadzić niemal każdy, warto wybierać takie osoby, które posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe. Ich potwierdzeniem jest z całą pewnością Certyfikat Księgowy.

Redakcja capitalwork.pl