CEO co to znaczy i gdzie pracuje?

W dużych firmach angielskie nazwy stanowisk są na porządku dziennym. Wiele osób zadaje sobie pytanie CEO co to znaczy. W języku angielskim rozwinięcie skrótu CEO oznacza Chief Executive Officer.

Kim jest CEO?

Jest to osoba stojąca na najwyższym szczycie hierarchii firmowej. Może to być na przykład prezes zarządu, dyrektor zarządzający lub dyrektor generalny. Jest to osoba, która ma największą władzę wykonawczą w firmie. W danym przedsiębiorstwie jest to przełożony wszystkich innych dyrektorów. CEO jest twarzą firmy i do tego jest odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz organizację i koordynację wszystkich działań. Musi on kreować i kontrolować realizację planów długoterminowych, a także analizować raporty dotyczące działań firmy. W zależności od firmy różni się wynagrodzenie na najwyższych stanowiskach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że używanie angielskich nazw stanowisk znacząco ułatwia współpracę, ponieważ firmy obecnie często współpracują z przedsiębiorstwami z innych państw. Korzystanie z takich skrótów zwiększa profesjonalizm firmy w oczach kontrahenta. W Polsce przyjęło się, że CEO jest stanowiskiem w firmie z zarządem, ale za granicą może to również dotyczyć jednoosobowej działalności gospodarczej. Oprócz CEO można jeszcze wymienić CIO, CFO, CSO oraz COO. Zadaniem dyrektorów poszczególnych działów, czyli na przykład CFO oraz CIO jest wspieranie CEO. Na stanowisku CEO musi być osoba odpowiedzialna oraz doświadczona, która wie jak zarządzać firmą. Wynika to z faktu, że CEO musi podejmować najważniejsze decyzje korporacyjne, a do tego ma ostateczną władzę wykonawczą w firmie.

Zadania na szczeblu CEO

Osoby, które planują swoją przyszłość w korporacji powinny dokładnie zapoznać się z obowiązującymi skrótami. Jest to niezbędne, ponieważ jako pracownik będziesz musiał wiedzieć kto jest kim i jaki ma zakres obowiązków. CEO oczywiście może być również właścicielem firmy, ale należy pamiętać, że nie jest to reguła. Jest on właścicielem przeważnie w małych firmach, które rozwinęły się bez udziału żadnego inwestora, czyli obcego kapitału. W zdecydowanej większości CEO to pracownicy firmy, których zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem. Zdarza się również, że mają część udziałów w firmie. W dużych firmach dostępne są także inne stanowiska o podobnie brzmiących, specyficznych skrótach. Bardzo ważnym stanowiskiem jest także CIO, czyli dyrektor IT. Sprawuje nadzór nad projektami, a także ustala strategię działu IT. CIO jest również wiceprezesem zarządu do spraw IT. We wszystkich sektorach gospodarki występuje stanowisko dyrektora generalnego CEO.

Redakcja capitalwork.pl