Czym charakteryzuje się rodzinny biznes?

Rodzinne biznesy najczęściej kojarzą się z małymi i lokalnymi firmami, które prowadzone są przez małżeństwa ze swoimi dorosłymi dziećmi. Zwykle są to sklepy, restauracje czy punkty usługowe. Trzeba jednak wiedzieć, że rodzinne biznesy to również ogromne przedsiębiorstwa zarządzane przez kilka pokoleń. Czym dokładnie charakteryzują się rodzinne firmy i co je wyróżnia?

Rodzinny biznes a inne firmy

Ogólnie rzecz ujmując, definiując rodzinną firmę, powiedzieć można, że jest to przedsiębiorstwo, które w całości bądź w większości należy do jednej rodziny i zarządzane jest przez jej członków. Oznacza to, że nie wszyscy pracownicy firmy muszą należeć do jednej rodziny. Istotne jest, aby firma była zarządzana przez członków jednej rodziny. Wśród wielu cech charakterystycznych rodzinnych biznesów wyróżnić można kilka istotnych. Po pierwsze, w takich firmach przenikają się sprawy osobiste i zawodowe. Po drugie, osoby zarządzające rodzinnym biznesem często mają do niego emocjonalne podejście. Kolokwialnie rzecz ujmując, takie osoby często traktują firmę jak swoje dziecko. Po trzecie, to co charakteryzuje rodzinne firmy to możliwość szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej. Wynika to z tego, że członkowie rodziny, którzy zarządzają firmą na bieżąco, orientują się we wszystkich jej sprawach, a omówienie różnych kwestii biznesowych przebiega znacznie szybciej i sprawniej. Wśród cech rodzinnego biznesu można zatem wymienić jeszcze unikalną kulturę organizacyjną, która opiera się na więziach rodzinnych.

Efektywność rodzinnych biznesów

Rodzinne biznesy pod kątem efektywności nie różnią się od innych firm. Często nawet są efektywniejsze. Ważne jednak, aby były tu spełnione określone warunki. Przede wszystkim rodzinny biznes zarządzany musi być przez osobę, która cieszy się w rodzinie dużym autorytetem. Wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska znajdować powinni się najbliżsi osoby zarządzającej, do których ma ona pełne zaufanie. Jak jednak wspomniano, pracownikami rodzinnej firmy nie muszą być wyłącznie członkowie rodziny. W strukturach rodzinnych biznesów często znajdują się również doświadczeni managerowie, którzy nie są członkami rodziny. Dotyczy to zwłaszcza większych przedsiębiorstw. W przypadku takich firm sama rodzina często nie jest w stanie zarządzać całym przedsiębiorstwem.

Przekazywanie władzy w firmie

To, co wyróżnia rodzinne biznesy to fakt, że władza w takich przedsiębiorstwach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Młodzi członkowie rodziny początkowo uczą się od tych starszych, bardziej doświadczonych. Z czasem zaczynają awansować na coraz wyższe stanowiska. Oznacza to również, że w rodzinnych biznesem bardzo ważna jest inwestycja w ludzi. Młodzi pracownicy (członkowie rodziny) od samego początku traktowani są jako przyszli właściciele i osoby zarządzające. Szkolenie i wdrażanie nowych pracowników w biznesach rodzinnych jest dużo intensywniejsze niż w innych przedsiębiorstwach. Kapitał ludzki odgrywa tu ogromną rolę.

Redakcja capitalwork.pl