Jak wygląda zakładanie firmy online?

W obecnych czasach zakładanie firmy online jest bardzo proste. Większość czynności można wykonać bez wychodzenia z domu. Jeszcze kilka lat temu, żeby założyć własną działalność, trzeba było stać w kolejkach urzędów.

Jak założyć firmę przez internet?

Pierwszym krokiem jest stworzenie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP, dzięki któremu będziesz mógł uzyskać podpis elektroniczny. Jest to ze względów bezpieczeństwa, ponieważ podpis pozwala potwierdzić twoją tożsamość. Profil zaufany jest bezpłatny i można go otworzyć przez internet przy pomocy internetowego konta bankowego. Gdy już posiadasz profil zaufany możesz zarejestrować swoją działalność w CEiDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonanie wpisu jest oczywiście bezpłatne, ale pamiętaj wcześniej o przygotowaniu danych, takich jak: data urodzenia, firma, obywatelstwo właściciela firmy, numer PESEL, REGON oraz NIP, adres wykonywania działalności gospodarczej, przedmiot wykonywanej działalności, a także inne dane, które są przez ustawę wymagane.

Wniosek o nadanie numeru REGON jest tworzony jednocześnie przy dokonywaniu wpisu do CEiDG. Numer REGON charakteryzuje podmioty działające w obrocie ze względu na rodzaj działalności, formę prawną oraz terytorium. Integralną częścią wniosku o wpis jest również zgłoszenie identyfikacyjne, które jest niezbędne, żeby uzyskać NIP. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych odrębnych formularzy w urzędzie skarbowym. Po wypełnieniu formularza trzeba go jeszcze potwierdzić. Można to zrobić certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.

Uzyskanie pieczęci firmowej

Pieczęć firmową można zamówić dopiero po uzyskaniu numeru NIP oraz REGON. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcy nie mają obecnie obowiązku posiadania firmowej pieczęci. Czasami jest to jednak niezbędne, na przykład gdy planujemy założenie konta bankowego. Dzięki pieczątce nie trzeba ręcznie wpisywać wszystkich danych, a dodatkowo pomaga to uwiarygodnić wszelkie faktury. Posiadanie osobnego konta bankowego nie jest wymagane w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to jednak dobry pomysł ze względów formalnych. Przede wszystkim pieniądze firmowe nie wymieszają się wtedy z prywatnymi oszczędnościami przedsiębiorcy. Jest to bardzo duże ułatwienie podczas rozliczania. Konto bankowe również można otworzyć bez wychodzenia z domu. Jednoosobową działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie, czyli bez pomocy innych ludzi. W ostatnich latach taka forma działalności cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem.

Redakcja capitalwork.pl