Rewolucyjne inwestowanie, czyli ETF

Dzisiaj każda forma pomnażania kapitału jest pożądana. Z tego też powodu fundusze inwestycyjne zyskują coraz większą popularność. Jednak inwestowanie zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Fundusze oferujące duże możliwości zysku mają także większe ryzyko związane z potencjalnymi stratami, te zaś, które uchodzą za bezpieczne, nie dają możliwości uzyskiwania wysokich zysków z inwestycji. W jaki sposób można inwestować w sposób bezpieczny i stabilny, szczególnie nie posiadając zaawansowanej wiedzy o mechanizmach rynkowych? Czy istnieją narzędzia przeznaczone dla mniejszych inwestorów, które dają poczucie bezpieczeństwa, zapewniają dużą dywersyfikację portfela i mają niskie koszty? Z myślą o takim inwestowaniu stworzonej zostały fundusze ETF jest to akronim od nazwy Exchange Traded Fund. Co się kryje za tą nazwą? Czym są ETFy? Czy jest to dobre rozwiązanie inwestycyjne w niepewnych czasach?

Czym jest ETF

ETF jest funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie. Jego działanie wygląda niemal tak samo jak innych popularnych funduszy. Skład portfela w tym wypadku jest mocno zdywersyfikowany i odpowiada on wybranemu indeksów giełdowym. W ten sposób nie inwestujemy w wybrane akcje a w indeks, czyli notowania funduszy będą płynnym odzwierciedleniem dynamiki indeksu. Na przykład jeśli inwestujemy w ETF który ma naśladować dynamikę indeksu WIG20, w jego składzie będą akcje 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie.

ETF – analogiczna giełda

Fundusze ETF nie mają zadania osiągania lepszych wyników niż nadrzędny indeks. Jego naczelna funkcja to zachowanie tej samej dynamiki wzrostów i spadków. Podobnie jak w przypadku innych funduszy przedmiotem obrotu są jednostki uczestnictwa. ETFy zapewniają dużą płynność – nabyć i sprzedać jednostki można w dowolnym momencie, ponieważ ich obrót możliwy jest podczas każdej sesji. Płynnością ETFow zajmują się moderatorzy, którzy to dokonują obrotem jednostkami funduszy. Jednostka uczestnictwa zakupiona przez inwestora pozwala mu na jego udział w całkowitych aktywach funduszu, zatem inwestorowi przysługuje prawo do ich części.

Środki finansowe zgromadzone przez ETF są przez fundusz inwestowane. Fundusze ETF nie jest papierem wartościowym, ale jego jednostki uczestnictwa jako przedmiot obrotu giełdowego już tak. Nie można także utożsamiać ETFow z akcjami, choć certyfikaty inwestycyjne są notowane na giełdzie tak jak akcje. Również koszty związane z inwestowaniem w fundusze ETF są znacznie niższe. W przypadku akcji koszty to kilka do kilkunastu procent. ETFy mają różne koszty sięgające kilku dziesiątych procenta. Wynika to z faktu, że w ich przypadku nie ma konieczności dokonywania dogłębnej analiz rynkowych.

Inwestowanie w ETFy jest skierowane głównie do mniejszych inwestorów, dla których inne narzędzia inwestycyjne wiążą się ze zbyt dużymi kosztami lub stwarzają zbyt wysokie, wręcz niemożliwe do zaakceptowania ryzyko inwestycyjne. Jest zatem znakomitą alternatywą, która pozwala na osiąganie stabilnego zysku przy niskim ryzyku oraz nie wymaga dużej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania giełdy.

Materiał zewnętrzny

Redakcja capitalwork.pl