Czym jest kwota wolna od podatku?

Wiele razy słyszy się w telewizji sformułowanie kwota wolna od podatku. Jest to jakaś kwota i każdy w sumie wie, że do tej kwoty nie trzeba płacić podatku. Ale z czego to wynika? Co się stanie w momencie przekroczenia kwoty wolnej od podatku?

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku określa sumę rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. Kwota ta ulega zmianie i ustalana jest przez rząd. W roku 2021 wynosi ona 8.000 złotych. Jednak już od 2022 roku wysokość jej ma wzrosnąć do 30.000 złotych. Jeśli znamy wysokość kwoty wolnej od podatku, to w prosty sposób każdy może obliczyć podstawę opodatkowania. Podstawa opodatkowania stanowi kwotę, od której należy zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego. Przyjmując, że w 2021 roku kwota wolna od podatku wyniosła 8.000 złotych, a Twoje zarobki w stosunku rocznym nie były większe niż 8.000 złotych brutto, to nie trzeba płacić podatku. Oczywiście nie zwalnia to podatnika od złożenia deklaracji PIT.

Przekroczenie kwoty wolnej od podatku

Każda osoba pracująca naturalnie chce przekroczyć kwotę wolną od podatku, ponieważ oznacza to większe zarobki. Przekraczając tę kwotę należy opłacić podatek dochodowy i wpisać go w rocznej deklaracji PIT. Jak wyliczyć kwotę podatku do zapłacenia? Oczywiście można pójść do księgowej, która zrobi to sama. Wystarczy dostarczyć jej wszystkie PIT-y dotyczące zarobków z danego roku. Można także wyliczyć tę kwotę samemu. Nie jest to trudne zadanie. Wzór wyliczenia podatku jest prosty. W pierwszym progu podatkowym do kwoty 85.528 złotych płaci się podatek 17% od zarobionej kwoty, ale zmniejszona się go o kwotę zmniejszającą podatek. Wyższe zarobki, czyli powyżej 85.528 złotych wiążą się z wyższym podatkiem. Do 85.528 złotych płaci się 17% podatku, a 32% płacone jest powyżej tej kwoty.

Niższy podatek dochodowy

Niezależnie od zarobków, czasami większych, a czasami poniżej kwoty wolnej od podatku, można otrzymać od urzędu skarbowego zwrot zapłaconego podatku. Ale zdarza się także tak, że podatek należy dopłacić, gdyż w ciągu roku został zbyt niski pobrany. Jednak takie sytuacje zdarzają się na szczęście bardzo rzadko. Zdecydowanie częściej można odzyskać zapłacony podatek. Kiedy takie sytuacje się zdarzają? Oczywiście w przypadku nieprzekroczenia kwoty wolnej od podatku. Jeśli ktoś pracuje na umowie zlecenie lub innej umowie, to zawsze odprowadzane są zaliczki na podatek. Jeśli w ciągu roku zarobki były niższe niż 8.000 złotych, to podatek zostaje zwrócony. Czasami zdarza się tak, że podatek został źle naliczony. Pracodawca naliczył podatek według wyższego progu, czyli 32%, a na koniec roku okazuje się, że dochody nie przekroczyły 85.528 złotych. Wówczas różnica jest zwrócona w kolejnym roku po złożeniu deklaracji podatkowej. Istnieje także szereg ulg podatkowych, dzięki którym można pokaźnie obniżyć wysokość należnego podatku. Można także rozliczyć swój PIT ze współmałżonkiem, który miał niższe dochody lub nie zarobił nic. Wówczas kwota podatku rozkłada się na dwie osoby i można liczyć na zwrot nawet całej kwoty podatku.

Redakcja capitalwork.pl