Umowa na zastępstwo, a urlop

W Kodeksie Pracy uwzględnionych jest wiele rodzajów umów o pracę. Należą do nich między innymi umowa o dzieło, umowa zlecenie, czy też umowa o pracę. Jedną z umów zawartą w Kodeksie Pracy jest też umowa na zastępstwo.

Czym jest umowa na zastępstwo?

W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób bierze długie zwolnienia lekarskie spowodowane złym stanem zdrowia. Kobiety natomiast biorą urlopy macierzyńskie. Dla pracodawców jest to spory problem, bowiem muszą oni znaleźć w miejsce takich osób kogoś, kto przejmie ich obowiązki w pracy. Z tego też względu w prawie pracy funkcjonuje określenie pracy na zastępstwo. Umowa na zastępstwo jest podpisywana z osobą, która przychodzi w miejsce innej i ma za zadanie pełnić jej obowiązki w czasie jej nieobecności. Umowa na zastępstwo jest więc stosunkiem pracy, który pracownik wykonuje na określonym stanowisku podczas nieobecności pracownika przebywającego na zwolnieniu. Z definicji jest więc stosunkiem pracy podpisywanym na czas określony. Czas ten powinien zostać w umowie określony przez pracodawcę. Data zakończenia współpracy jest jednak elastyczna, bowiem okres nieobecności pracownika, którego zastępuje inny, może się wydłużyć. Po nowelizacji ustawy w Kodeksie Pracy, umowa na zastępstwo została tak naprawdę zastąpiona umową na czas określony, jednak mechanizm jej funkcjonowania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku umowy na zastępstwo. Nie obejmuje zatem konieczności podpisywania z pracownikiem trzech następujących po sobie umów, jak to ma miejsce w przypadku zwykłej umowy o pracę.

Umowa na zastępstwo a urlop

Co jednak z urlopem pracownika, który podpisuje umowę na zastępstwo, obecnie nazwaną umową na czas określony? Oczywiście pracownikowi takiemu przysługuje odpowiednia ilość urlopu, zgodna z obowiązującym Kodeksem Pracy. Umowa na zastępstwo jest bowiem pełnoprawną umową o pracę. I tak, w pierwszym roku świadczenia pracy, urlop naliczany jest proporcjonalnie do czasu obecności danego pracownika w firmie. Zgodnie z Kodeksem Pracy co miesiąc pula urlopowa powiększana jest o 1/12 całorocznego urlopu. Warto również sprawdzić czy danemu pracownikowi przysługuje 20 czy 26 dni urlopu. 20 dni urlopu przysługuje bowiem pracownikowi, który nie przepracował na umowie o pracę w swoim życiu 10 lat. 26 dni urlopu nabywa natomiast pracownik, który jest zatrudniany na umowę o pracę przez okres powyżej 10 lat. Kluczowym elementem oprócz stażu pracy jest w tym wypadku również wykształcenie danego pracownika. Za ukończenie konkretnej szkoły do stażu pracy automatycznie wpisywane są bowiem kolejne lata jego nauki. Osoby kończące szkołę wyższą mają automatycznie do stażu pracy naliczane aż 8 lat. W umowie na zastępstwo ma miejsce również jeden bardzo ważny szczegół. Istnieje bowiem przepis mówiący o tym, że jeżeli pracodawca rozwiąże z zatrudnioną przez niego osobą umowę na zastępstwo, za wszelkie niewykorzystane dni urlopowe przez takiego pracownika pracodawca musi wypłacić odpowiedni ekwiwalent. Okres wypowiedzenia zależy oczywiście od stażu pracy danego pracownika w danej firmie, jeżeli więc pracodawca rozwiąże z pracownikiem umowę po bardzo krótkim okresie czasu, jest wielce prawdopodobne, że osoba ta nie zdoła wykorzystać wszystkich przysługujących jej dni urlopowych, jakie jej przysługują.

Redakcja capitalwork.pl