Czym jest dyskryminacja w pracy?

Dyskryminacja w pracy może dotknąć każdego pracownika. Jej powodem może być płeć, wiek, kolor skóry czy narodowość. Co jednak ważne, dyskryminacja w miejscu pracy jest całkowicie zabroniona. Każdy pracownik, który stał się jej ofiarą, może domagać się swoich praw przed sądem. Warto zatem wiedzieć, czym charakteryzuje się dyskryminacja w miejscu pracy i jak ją rozpoznać.

Rodzaje dyskryminacji w pracy

Wyróżnić można dwa rodzaje dyskryminacji w pracy. Mowa tu o dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. Dyskryminacja bezpośrednia polega na gorszym traktowaniu pracownika w sposób jawny. Z takim przykładem dyskryminacji można spotkać się w już ogłoszeniach o pracę, w których wprost napisane jest choćby to, że na konkretne stanowisko poszukiwani są wyłącznie mężczyźni bądź wyłącznie kobiety. Innym przykładem dyskryminacji bezpośredniej są różnice w wysokości wynagrodzeń. Dotyczy to sytuacji, w których np. kobiety zarabiają mniej od mężczyzn na tym samym stanowisku w tej samej firmie. Jeśli chodzi o dyskryminację pośrednią, to ta przejawia się w nieco bardziej ukryty sposób. Przykładem może być tu zawieranie z pracownikami różnych umów. Z jednej strony niestanowi to złamania prawa, jednak Ci pracownicy, którzy otrzymują umowy o pracę, korzystają z lepszym warunków pracy, niż ci, którzy otrzymują umowę zlecenia.

Przejawy dyskryminacji w miejscu pracy

Wspomniano wcześniej o ogłoszeniach o pracę. Dyskryminacja może bowiem dotyczyć nie tylko już zatrudnionych pracowników, ale również osób, które ubiegają się o pracę. Przejawami takiej dyskryminacji mogą być choćby pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, które dotyczą planowania założenia rodziny, zajścia w ciążę i urodzenia dzieci. Niestety kobiety wciąż często spotykają się z takimi pytaniami. Jeśli chodzi już o osoby zatrudnione, to często przyczyną dyskryminacji w pracy jest wiek. Przykładem może być tu sytuacja, w której firma inwestuje w szkolenia tylko młodych pracowników, a starszych zupełnie pomija.

Jak radzić sobie z dyskryminacją w pracy?

Jak wspomniano, dyskryminacja w pracy jest całkowicie zabroniona. Każdy pracownik, który padnie jej ofiarą, ma możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Najczęściej jest to Sąd Pracy. Pamiętać trzeba, aby do takiej sprawy dobrze się przygotować. Istotne jest tu zgromadzenie odpowiednich dowodów na dyskryminację w miejscu pracy. Oczywiście wcześniej warto całą sprawę wyjaśnić z pracodawcą, zwłaszcza jeśli pracownik czuje się dyskryminowany przez współpracowników lub bezpośredniego przełożonego, a nie przez działanie całej firmy.

Redakcja capitalwork.pl